GF Rørløkken, Herlev

Titel. Dobbeltklik mig.

Titel. Dobbeltklik mig.

Nyheder

16.03.2021 - Generalforsamling 2021 info 

Kære Beboer.

 

Desværre er vi stadig ramt af Corona nedlukning, og det betyder at vi ikke kan afholde årets generalforsamling, iht. Vores vedtægter. Lige så snart det er forsvarligt, og Danmark åbner op, vil vi gå i gang med planlægningen af årets generalforsamling, hold derfor gerne øje med hjemmesiden samt vores Facebook gruppe.

 

Som vi nævnte på generalforsamlingen 2020, ville bestyrelsen se på en kontingentnedsættelse, når nu betalingen udgik fra Yousee.

Desværre ved vi ikke hvornår det er muligt, at vi kan mødes og afholde årets generalforsamling, derfor har vi været i dialog med Parcelhusejernes Landsforening (PL), hvor vi har fået råd og vejledning i denne svære tid, hvor intet er rigtigt eller forkert.

Vi har i bestyrelsen valgt at nedsætte kontingentindbetalingen allerede her pr. 1/4-2021 til 372,00.- pr. husstand, ligeledes er kontingentindbetalingerne for hhv. 1/7-2021 samt 1/10-2021 også sat til 372,00,- pr. husstand.

 

Vi håber på forståelse, vi har forsøgt at sprede kontingentnedsættelsen ud på hele året, fremfor at den evt. ville ligge i sidste kvartal, dette er også i tilfælde af, at enten folk fraflytter, eller tilflytter, så er kontingentindbetalingen den samme.

Ligeledes kan bestyrelsen arbejde videre med driften, omkring vores grønne områder og udbedringen af vores legepladser.

 

Hvis kontingentindbetalingen ikke er nedsat, så kontakt gerne foreningens kasserer Jesper ror.kasser@gmail.com

 

 

Til sidst ønskes i alle et rigtigt godt forår, pas på hinanden.

 

 

Med venlig hilsen

GF Rørløkken

 

Bestyrelsen

18.10.2020 - Legepladser ulige og lige numre 

I uge 43/44 vil begge legepladser få udført faldeunderlag, nærmere beskrivelse nedenfor:

Lige numre

På legepladsen ved ”Lige numre” får gyngestativet, vippen og klatrestativet et sammenhængende område med faldsand. Det er en slags grus, som katte ikke bryder sig om at gå i – men det er godkendt til at kunne afbøde fald. Jorden, der bliver gravet af, bliver lagt til på bagsiden af den lille jordhøj med rutsjebanen, så får børnene en lidt større kravle-/kælkebakke og vi sparer penge til bortskaffelse af jorden.

 

Ulige numre
På legepladsen ved ”Ulige numre” får gyngerne sit eget område med faldsand, mens vippen og kolbøttestativet får et fælles sammenhængende område med faldsand. Jorden, der bliver gravet af, bliver her lagt i en bunke på græsplænen mod ”store Rørløkken” som en begyndelse til en lille høj, der kan blive til en klatre-/kælkebakke og måske med en lille rutsjebane på til næste år. Dette til glæde for børn og børnebørn i bebyggelsen og også her kan vi undgå udgifter til bortkørsel af jorden

29.09.2020 - Bestyrelsen 2020/2021

Bestyrelsens oversigten er blevet opdateret med de nye medlemmer, under fanen - Bestyrelsen - Kan i se hvem der er medlem af bestyrelsen, og deres ansvarsområder.

03.09.2020 - Kontingent 2020

Til årets generalforsamling blev det nævnt, at ved sidste års generalforsamling, fik vi lov til at ændre betalings datoerne for kontingentet, så det passede med YouSee's regninger. 

Nu hvor vi ikke skal tage hensyn til YouSee mere, rykker vi kontingent indbetalingen tilbage som førhen.

Dvs. næste kontingent indbetaling er 01. januar 2021, dvs. den indbetaling som fandt sted 01. september 2020, dækker 4 måneder; september, oktober, november og december. 

Det betyder at der ikke kommer flere kontingent indbetalinger i år 2020. 

Vi har opdateret vores girokort til Jer, så det fremgår hvilken periode betalinger dækker. 

Ved eventuelle spørgsmål, kontakt gerne kasseren via mail - ror.kasser@gmail.com

01.08.2020 - Generalforsamling

Diverse information omkring GF Rørløkken generalforsamling, er omdelt i Jeres postkasser og ligger tilgængeligt her på vores hjemmeside. 

Vær OBS på, at der i år kommer til at mangle bestyrelsesmedelemmer, hvis bestyrelses arbejdet har Jeres interesse, eller I har spørgsmål til dette, så kontakt formanden.

Hvis i gerne vil vide mere om bestyrelsens arbejde, er i velkommen til at kontakte formanden.

- Se mere under fanen; grundejerforeningen - Generalforsamling

23.06.2020 - YouSee

I burde gerne alle have modtaget et brev fra YouSee, om tilvalg af TV pakke. 

Som nævnt på generalforsamlingen 2019, har bestyrelsen opsagt aftalen med YouSee, til en individuel, fremfor en fælles TV aftale. 

 

I skal nu selv aktivt tilmelde Jer, via brevet fra YouSee. 

Tidligere har alle haft glæde af YouSee TV grundpakken. 

 

Hvis der er nogen spørgsmål, kan i kontakte YouSee kundeservice 7070 4765.

 

 

01.03.2020 - Generalforsamling

Diverse information omkring GF Rørløkken generalforsamling, er omdelt i Jeres postkasser og ligger tilgængeligt her på vores hjemmeside. 

Vær OBS på, at der i år kommer til at mangle bestyrelsesmedelemmer, hvis bestyrelses arbejdet har Jeres interesse, eller I har spørgsmål til dette, så kontakt formanden.

- Se mere under fanen; grundejerforeningen - Generalforsamling

31.08.2018 - Info

Bestyrelsen er blevet bekendt med at der er set rotter i vores område, særlige i de ulige numre.  En husejer har desværre haft besøg af rotterne indenfor. 

Det er vigtigt at i orienterer Herlev Kommune når i enten har rotter, eller ser dem.

25.03.2018 - Generalforsamling

Samlede dokumenter for generalforsamlingen 19. April 2018;

Dagsorden, Bestyrelsens beretning, regnskab 2017 samt budget 2018 kan hentes her

Forslag fra medlemmerne kan ses her

25.03.2018 

Bestyrelsen har oprettet en FaceBook gruppe
med navnet ”GF Rørløkken”. Her kan vi hjælpe
hinanden med f.eks. spørgsmål til husene og
andre praktiske ting, og her vil bestyrelsen også
lægge nyheder ind, ligesom vi gør det på vores
hjemmeside.

 

 

07.09.2017 - OBS

Der har desværre været forsøg på et indbrud hos en af vores grundejere, når i er ude og gå en tur, kig endelig lige ind hos jeres naboer, hold øje med mistænkelig adfærd.

01.09.2017 - Fællesarealer

GF Rørløkken har indgået kontrakt med PRO-Services a/s, de vil varetager opgaverne på vores fælles arealer året rundt.

29.07.2017 - Hus og Have

Der er blevet konstateret flere rotter i GF Vingetoften, hvis i oplever problemer med rotter i jeres krybekælder, skur eller andre områder kontakt Herlev Kommune, og kontakt også gerne bestyrelsen så vi er informeret omkring skadedyr.

 

 

23.06.2017 - Arrangementer

Sankt Hans i Sømosen kl. 19.00

Grundejerforeningen Højergaarden står for arrangementet.

25.04.2017 - Hus og Have

Vi har indhentet tilbud fra Malerfirma København, på at få malet vores facader hvide, i kan læse mere om tilbuddet under fanen -> Hus og Have

 

24.09.2016 - Yousee

Der er netop blevet udsendt en prisstigning fra Yousee for 2017, mere info under fanen Hus og Have -> Tv & Radio.

Ligeleder lukker Yousee for FM Radiosignalet pr 01.01.2017, derfor tilbyder Yousee gennem ELgiganten at man kan købe en DAB radio med 20% rabat, oplys koden YOUSEERADIO. 

Man kan også bestille en stue antenne gratis på HER

14.09.2015 - Fælles Arealer

Her i starten af sommeren 2015 har der været hul på en af vores veje ved Rørløkken 2-16.

Eftersom der er renovering af en bolig på den vej, så kører der lastbiler på vejen. En container bil fra CITY CONTAINER har ved et uheld ødelagt vejen. Per Lauritsen har taget konkakt til CITY CONTAINER, og de har lappet vejen igen.