top of page

Yousee TV & Radio

På generalforsamlingen 11. april 2019, fremlagde bestyrelsen grunden til opsigelse af YouSee samarbejdet. Dette er også beskrevet i beretningen. 

Bestyrelsen vælger umiddelbart efter generalforsamlingen at opsige samarbejdet med Yousee, grunden for dette skal findes i den nye lovgivning som er trådt i kraft 1.1.2018.

Den nye lovgivning giver alle mulighed for frit at vælge sin tv-leverandør, dvs. melde sig ud af vores fælles aftale. Det er først muligt at melde sig ud af foreningens aftale 1. juli 2020, hvor vores kontrakt udløber med Yousee. Da bestyrelsen ikke kan spå om hvor mange, som melder sig ud i fremtiden, kan bestyrelsen ikke så inden for at forlænge en aftale med Yousee.

 

F.eks. hvis 10 huse melder sig ud, når den nuværende aftale udløber, bliver regningen fra Yousee ikke mindre, regningen på 10 huse skal dækkes af bestyrelsens budget.

 

I samråd med parcelhusejernes landsforening og slot og ejendomsstyrelsen, vælger bestyrelsen at opsige vores nuværende tv aftale pr. 1 juli 2020.

Efter kontraktudløbsdatoen med YouSee, er den enkelte husejers ansvar at tegne abonnement hos den udbyder, de ønsker, og at YouSee fortsat vil kunne levere til dem, der ønsker det. 

Bestyrelsen har en klar forventning om at Yousee kontakter alle inden vores aftale er udløbet, med henblik på at informere omkring nye priser og muligheder. 

Grundejerforeningen Rørløkken har efter 1. juli 2020 ikke noget samarbejde med YouSee mere.

 

​Lovtekst
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180339

Slots- og kulturstyrelsen
https://slks.dk/kontakt/

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/aftaler-og-abonnementer/faelles-tv-forsyning/
https://www.kfst.dk/konkurrenceforhold/spoergsmaal-og-svar-om-frit-tvvalg-i-foreninger-og-udlejningsejendomme/

bottom of page