top of page

Nyheds historik

Kom til borgermøde om fjernvarme og energirenovering i Herlev

Mandag den 15. april fra kl. 17-19 afholder Herlev kommune sammen med Vestforbrænding, SparEnergi og EnergiTjenesten et borgermøde i medborgerhuset.

Her vil der blive givet seneste nyt om fjernvarmeudbygningen og man vil få gode råd om energirenoveringer og støttemuligheder. Læs mere her, hvor du kan reservere billet til arrangementet.

Generalforsamling - tirsdag d. 19/3 kl. 19.

GF Rørløkken holder generalforsamling den 19. Marts kl. 19.00, med spisning fra kl. 18.00. Læs dagsorden, beretning, kort over vintertjeneste, regnskab 2023 og budget 2024.

Læs referatet fra generalforsamlingen her.

Vil du have et rigtig godt bud på, hvad du kan gøre for dit hus?

Så kom søndag d. 7. april kl. 10 til EnergiTjek dag i Grundejerforeningen, hvor vi får besøg af EnergiTjenestens rådgiver Niels Hørby Jørgensen sammen med Herlev Kommunes Klima- og Varmeplansmedarbejder Jeppe Krommes-Ravnsmed.

Der er omdelt information i jeres postkasse.

Fastelavn - søndag d. 11/2 kl. 14.

GF Rørløkken holder fastelavn med tøndeslagning for både børn og voksne, fastelavnsboller til alle, slikposer til børnene og gavekort til bedste udklædninger.

Det sker søndag 11. Februar kl. 14.00 på legepladsen ved ulige husnumre.

Invitation er omdelt. Husk! Der er tilmeldingsfrist 3. Februar.

Fælles klage over vores ejendomsvurderinger - Læs brevet her.

Bestyrelsen har udformet en fællesklage om vores ejendomsvurderinger. Hele klagen til vurderingsstyrelsen kan læses her, og datagrundlaget her.

Fibernet - Tilbud - Det er stadig muligt at tilmelde sig.

Bornfiber tilbyder at anlægge fibernet i Rørløkken, hvis tilslutningen er stor nok, se mere herDer er nu mulighed for at få installation uden beregning, med eller uden abonnement, ligesom der er rabat de første 9 måneder.

Bemærk at installation gennem krybekælderen ikke udføres af Bornfiber, hvis man ønsker fiberen udført således, er man selv nødsaget til at etablere rørføring hvori Bornfiber vil trække kablerne. Samtidig advarer Bornfiber om at placere routeren i teknikrummet, hvor forbindelse vil være forringet grundet de tykke betonvægge.

Vi har fået nye tømmedatoer for vores affald, find din nye tømmekalender her.

Læs mere omkring ændringerne her.

Husk Halloween den 31/10.

Stil lys ud hvis du gerne vil have besøg af udklædte børn og barnlige sjæle, der er på jagt efter søde sager.

Referat fra generalforsamlingen er omdelt og på hjemmesiden.

Læs referatet her, se nærmere på bestyrelsen og deres ansvarsområder her.

Borgermøde om energirenoveringer og status på fjernvarme

Mandag den 17. April 2023, i medborgerhuset kl. 17 - 19. Reserver plads her.

-----------------------------------------------------------------------------------

Åben workshop omkring Herlev Gymnasiums store matrikel

Det sker torsdag den 30/3, kl. 15 - 17, se nærmere i vedhæftede invitation.

Infobrev om fjernvarme i GF Rørløkken

Læs husstandsomdelt infobrev om kommende fjernvarme i GF Rørløkken. 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Nyt fra bestyrelsen af 4. september 2022

Fjernvarme - Der er p.t. intet nyt om den kommende fjernvarme.

 

Grønne områder - Bestyrelsen har netop indgået aftale med gartneren om udtynding og beskæring af træerne, som står i buskadset på legepladsen ved ulige husnumre og langs med Rørløkken. Opgaven forventes udført i december måned.

I følge gartneren er der desværre stor risiko for, at fyrretræerne langs Rørløkken kan vælte i stormvejr. Træerne er blevet meget høje, og deres kroner er store og tunge i forhold til størrelsen på rodnettet. Træerne bliver i år beskåret, men på sigt er beskæring desværre ikke en holdbar løsning. Gartneren vurderer derfor, at det er ved at være tid til at træerne fældes, hvis det fortsat skal være sikkert at opholde sig på legepladsen og gå på fortovet langs Rørløkken. Bestyrelsen vil nu udarbejder en plan for en nænsom og gradvis udskiftning af de store fyrretræer med nye robuste træer. 

 

Legeplads ulige husnumre - I uge 36 får karrusellen ny trædeplade og vippen får nye beslag. Vi afventer tilbud på nye faldmåtter. Der bliver opsat nye duepigge på gyngestativet.

Legeplads lige husnumre - Legehuset bliver så fint ,når det meget snart er helt færdigmalet. Ukrudtet i gruset er fjernet og klatretorvet er at sikkerhedsmæssig årsag taget ned.

----------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra bestyrelsen af 13. juni 2022

 

Grønne områder - Foreningens fællesskur er blevet malet med hjælp fra Hanne Koch nr.71, Nina Andersen nr.54, Birgitte og John Campen nr.98. Tusind tak for hjælpen.

Til efteråret har bestyrelsen endvidere planlagt at rydde op i skuret og udarbejde en liste over værktøj til udlån.

Vores nye gartner PO Anlæg er kommet godt fra start. Græsset er nu slået to gange, dog undtaget enkelte små arealer, men dette justerer vi straks. 

Fortovene langs fællesarealerne er blevet så flotte efter gartneren har renset og skåret kanter. På baggrund at en stor begejstring fra mange beboere har bestyrelsen besluttet fremover at afsætte økonomi til vedligeholdelse af fortovene.

Det grønne udvalg er i gang med at indhente tilbud på beskæring af træer og oprydning i buskads langs legepladsen på Rørløkken. Vi håber, at opgaven går i gang sidst på sommeren.

Den gamle hæk ved husnummer 104 skal fjernes. Opgaven prioriteres højt, men vi må først se om økonomien rækker i år.

Ligeledes er det planlagt at plante Japansk Kirsebær træer på plænen ved husnummer 66, men også her spiller økonomien en rolle for hvornår opgaven igangsættes.

Legeplads lige husnumre -  Legehuset er blevet grundet og meget snart maler Hannah Kildahl nr.45 huset i en flot rød farve. Stor tak til Hannah.

Jacob Vorm Mørk nr.74 Har lovet at lue ukrudt i faldgruset omkring vippen og klatrestativet. Jacob vil også fastgøre klatretorvet. Rigtig mange tak til Jacob.

Legeplads ulige husnumre - Udskiftning af den slidte bundplade på karrusellen er bestilt og nye beslag til vipperne er også på vej.

Derudover arbejder Legepladsudvalget på pålægning af nye faldmåtter.

Rigtig god sommer 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for GF Rørløkken

----------------------------------------------------------------------------------

 

Nyt fra bestyrelsen af 30. maj 2022
 

Stor interesse for fjernvarme 
Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen: Ud af 105 husstande har 98 hustande svaret. Heraf er 96 husstande interesseret i tilslutning til fjernvarme og 2 husstande er ikke interesseret.
Det er en flot svarprocent på 93,3% . 91,4% af husstandene i vores grundejerforening er interesseret i tilslutning til fjernvarme.

 

Vores høje tilslutning til fjernvarme bringer den samlede procent for tilslutning for de tre grundejerforeninger GF Rørløkken, GF Vingetoften og GF Herlev Højsletten op på 85,6%.

Bestyrelsen håber, det får en positiv effekt på, hvor vores bebyggelse lander i den samlede plan for udrulning af fjernvarme i Herlev Kommune.

----------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra bestyrelsen af 21. februar 2022
Fastelavnsfest 27. februar 2022 


Bestyrelsen invitere Rørløkkens børn, børnebørn og voksne til fastelavnsfest søndag den 27. februar 2022 kl. 14.00 på legepladsen ved ulige husnumre. Som noget nyt bliver der i år også tøndeslagning for voksne. Der vil være præmier til kattekongerne og til den bedste børneudklædning. Bestyrelsen servere kaffe og fastelavnsboller til alle. Til tilmeldte børn er der en godtepose og en juice. Tilmelding er omdelt.

----------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling 23. marts 2022

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling den 23. marts 2022 kl. 19.00 i Café Offside Herlev IF - på 1. sal, Tvedvangen 200. Indkaldelse med dagsorden omdeles ca. den 1. marts 2022. Se indkaldelse + dagsorden, bestyrelsens beretning for 2021 og regnskab 2021 og budget 2022.

----------------------------------------------------------------------------------

Senest nyt vedrørende Rottespærre

Arbejdet med service på eksisterende rottespærrer er gennemført. Vi afventer kun indsætning af få nye rottespærrer før regning på service abonnement kan opkræves.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Varmeforsyningsplan for Herlev

 

 

Inden årets udgang forventer Kommunalbestyrelsen at vedtage en ny varme-forsyningsplan, hvor tanker om overgang til fjernvarme indgår. Dette kan betyde, at vores bebyggelse bliver pålagt fjernvarme og måske med tilslutningspligt. Vi håber, at kunne fortælle mere på vores kommende generalforsamling. 

----------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra bestyrelsen af 19. oktober 2021

 

Legepladser - Med frivillig hjælp fra flere beboere er legetårnet på legepladsen ved de ulige husnumre nu færdig med klatrevæg, rutsjebane, udkigs plads og faldunderlag.
Vi siger tak for det flotte anlægsarbejde.

De små fodboldmål på legepladsen ved lige husnumre skal repareres, hvorfor de for en kort periode bliver fjernet fra legepladsen. Senere bliver målene også malet.

Vi planlægger besøg af legepladsinspektøren til godkendelse af foreningens to legepladser. Vi håber på at opnå grønne smileys.

Grønne områder -  Flere træer langs legepladsen på St. Rørløkken er blevet beskåret omkring gadelamperne,  så der igen kan komme lys ned på fortovet. Mange tak til Stig RØ66, Jacob RØ78, John RØ98 og Per RØ116 for jeres fine arbejde.

Bestyrelsen har været på en fælles gåtur rundt på foreningens fællesarealer. Alle kommentarer fra gåturen bliver indarbejdet i et udkast til en flerårig plan for fællesområderne. Vi drøfter planudkastet på næste bestyrelsesmøde.

Der er indhentet tilbud fra gartneren på fjernelse af ukrudt på fortove på/langs fællesarealerne. Vi drøfter finansieringen af opgaven på næste bestyrelsesmøde.

Hjertestarter - Vi glæder os over, at elektrikeren allerede fredag den 29. oktober 2021 opsætter den nye hjertestarter. Nærmere information om præcis placering og hvordan hjertestarteren benyttes bliver husstandsomdelt.

Rottespærre - 14 husstande har tilmeldt sig serviceaftale hos U9k TV-inspektion ApS. U9k har nu efterset de tilmeldte rottespærrer og isætter snart de bestilte rottespærre.
Formanden (HannahRØ45) modtager en samlet regning fra U9k. Tilmeldte i ordningen modtager nærmere besked om betaling direkte til Hannah.

Bestyrelsen holder møde 29. november 2021

Vi ønsker alle et rigtig godt efterår. 

Med venlig hilsen

GF Rørløkken 
Bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------

Rottebekæmpelse


Bestyrelsen har modtaget pristilbud fra U9k TV-inspektion ApS på installation og serviceaftale af rottespærre. Tilbuddet gælder alle ejendomme i GF Rørløkken.

 

Priser:
- Installation af rottespærre kr. 2.344,00 + moms pr. ejendom.

- Serviceaftale med et årligt eftersyn af rottespærre kr. 250,00 + moms årligt pr. ejendom.

 

Ønsker du at benytte dig af hele eller dele af tilbuddet, skal du sende en mail til vores formand, Hanne Kildahl på mailadressen hann@hann.dk senest tirsdag 5. oktober 2021.
 

----------------------------------------------------------------------------------

 

16.03.2021 - Generalforsamling 2021 info 

Kære Beboer.

 

Årets generalforsamling afholdes 8. september 2021 i Herlev Medborgerhus kl. 19.00. 

Bestyrelsens beretning 2020, regnskab 2020 og budget 2021 vil være tilgængeligt på hjemmesiden snarest. 

Desværre er vi stadig ramt af Corona nedlukning, og det betyder at vi ikke kan afholde årets generalforsamling, iht. Vores vedtægter. Lige så snart det er forsvarligt, og Danmark åbner op, vil vi gå i gang med planlægningen af årets generalforsamling, hold derfor gerne øje med hjemmesiden samt vores Facebook gruppe.

 

Som vi nævnte på generalforsamlingen 2020, ville bestyrelsen se på en kontingentnedsættelse, når nu betalingen udgik fra Yousee.

Desværre ved vi ikke hvornår det er muligt, at vi kan mødes og afholde årets generalforsamling, derfor har vi været i dialog med Parcelhusejernes Landsforening (PL), hvor vi har fået råd og vejledning i denne svære tid, hvor intet er rigtigt eller forkert.

Vi har i bestyrelsen valgt at nedsætte kontingentindbetalingen allerede her pr. 1/4-2021 til 372,00.- pr. husstand, ligeledes er kontingentindbetalingerne for hhv. 1/7-2021 samt 1/10-2021 også sat til 372,00,- pr. husstand.

 

Vi håber på forståelse, vi har forsøgt at sprede kontingentnedsættelsen ud på hele året, fremfor at den evt. ville ligge i sidste kvartal, dette er også i tilfælde af, at enten folk fraflytter, eller tilflytter, så er kontingentindbetalingen den samme.

Ligeledes kan bestyrelsen arbejde videre med driften, omkring vores grønne områder og udbedringen af vores legepladser.

 

Hvis kontingentindbetalingen ikke er nedsat, så kontakt gerne foreningens kasserer Jesper ror.kasser@gmail.com

Til sidst ønskes i alle et rigtigt godt forår, pas på hinanden.

Med venlig hilsen

GF Rørløkken

 

Bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------

18.10.2020 - Legepladser ulige og lige numre 

 

I uge 43/44 vil begge legepladser få udført faldeunderlag, nærmere beskrivelse nedenfor:

Lige numre

På legepladsen ved ”Lige numre” får gyngestativet, vippen og klatrestativet et sammenhængende område med faldsand. Det er en slags grus, som katte ikke bryder sig om at gå i – men det er godkendt til at kunne afbøde fald. Jorden, der bliver gravet af, bliver lagt til på bagsiden af den lille jordhøj med rutsjebanen, så får børnene en lidt større kravle-/kælkebakke og vi sparer penge til bortskaffelse af jorden.

 

Ulige numre
På legepladsen ved ”Ulige numre” får gyngerne sit eget område med faldsand, mens vippen og kolbøttestativet får et fælles sammenhængende område med faldsand. Jorden, der bliver gravet af, bliver her lagt i en bunke på græsplænen mod ”store Rørløkken” som en begyndelse til en lille høj, der kan blive til en klatre-/kælkebakke og måske med en lille rutsjebane på til næste år. Dette til glæde for børn og børnebørn i bebyggelsen og også her kan vi undgå udgifter til bortkørsel af jorden

----------------------------------------------------------------------------------

29.09.2020 - Bestyrelsen 2020/2021

Bestyrelsens oversigten er blevet opdateret med de nye medlemmer, under fanen - Bestyrelsen - Kan i se hvem der er medlem af bestyrelsen, og deres ansvarsområder.

----------------------------------------------------------------------------------

03.09.2020 - Kontingent 2020

Til årets generalforsamling blev det nævnt, at ved sidste års generalforsamling, fik vi lov til at ændre betalings datoerne for kontingentet, så det passede med YouSee's regninger. 

Nu hvor vi ikke skal tage hensyn til YouSee mere, rykker vi kontingent indbetalingen tilbage som førhen.

Dvs. næste kontingent indbetaling er 01. januar 2021, dvs. den indbetaling som fandt sted 01. september 2020, dækker 4 måneder; september, oktober, november og december. 

Det betyder at der ikke kommer flere kontingent indbetalinger i år 2020. 

Vi har opdateret vores girokort til Jer, så det fremgår hvilken periode betalinger dækker. 

Ved eventuelle spørgsmål, kontakt gerne kasseren via mail - ror.kasser@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------

01.08.2020 - Generalforsamling

Diverse information omkring GF Rørløkken generalforsamling, er omdelt i Jeres postkasser og ligger tilgængeligt her på vores hjemmeside. 

Vær OBS på, at der i år kommer til at mangle bestyrelsesmedelemmer, hvis bestyrelses arbejdet har Jeres interesse, eller I har spørgsmål til dette, så kontakt formanden.

Hvis i gerne vil vide mere om bestyrelsens arbejde, er i velkommen til at kontakte formanden.

- Se mere under fanen; grundejerforeningen - Generalforsamling

----------------------------------------------------------------------------------

23.06.2020 - YouSee

I burde gerne alle have modtaget et brev fra YouSee, om tilvalg af TV pakke. 

Som nævnt på generalforsamlingen 2019, har bestyrelsen opsagt aftalen med YouSee, til en individuel, fremfor en fælles TV aftale. 

 

I skal nu selv aktivt tilmelde Jer, via brevet fra YouSee. 

Tidligere har alle haft glæde af YouSee TV grundpakken. 

 

Hvis der er nogen spørgsmål, kan i kontakte YouSee kundeservice 7070 4765.

----------------------------------------------------------------------------------

01.03.2020 - Generalforsamling

Diverse information omkring GF Rørløkken generalforsamling, er omdelt i Jeres postkasser og ligger tilgængeligt her på vores hjemmeside. 

Vær OBS på, at der i år kommer til at mangle bestyrelsesmedelemmer, hvis bestyrelses arbejdet har Jeres interesse, eller I har spørgsmål til dette, så kontakt formanden.

- Se mere under fanen; grundejerforeningen - Generalforsamling

----------------------------------------------------------------------------------

25.03.2018 - Generalforsamling

Samlede dokumenter for generalforsamlingen 19. April 2018;

Dagsorden, Bestyrelsens beretning, regnskab 2017 samt budget 2018 kan hentes her

Forslag fra medlemmerne kan ses her

bottom of page