top of page

Til Ejendomsmæglere

Her på vores hjemmeside kan I finde de fleste oplysninger vedr. Grundejerforeningen Rørløkken: Referater fra generalforsamlinger, Regnskaber/Budgetter, Vedtægter samt Kontingent.

 

For oplysninger vedr. restancer påregner vi et gebyr på 400 kr., og det kan kun ske ved skriftlig henvendelse eller mail til Formanden.

 

Bankoplysninger: Danske Bank, reg.nr. 4420, kontonr. 3327015796.

 

Oplysninger, som ikke fremgår af vores hjemmeside, er:

- Der er medlemspligt af Grundejerforeningen.

- Kontingentet dækker Grundpakken fra YouSee, Vedligeholdelse af vores fællesarealer, snerydning af fælles fortove, fastelavn arrangement, stort fælles arrangement til Sankt Hans i Sømosen.

- Der skal ikke betales indskud.

bottom of page