Generalforsamling

 

 

 

Referat af generalforsamling 01. september 2020 kan ses her 

Indkaldelse til generalforsamling den 01. september 2020 kan ses her

Generalforsamling 2020 dagsorden, kan ses her 

Bestyrelsens beretning for 2019 kan ses her

Regnskab for 2019 kan ses her

Budgetforslag for 2020 kan ses her 

Referat af generalforsamling 11. april 2019 kan ses her

Indkaldelse til generalforsamling den 11. april 2019 kan ses her

Bestyrelsens beretning for 2018 kan ses her

Regnskab for 2018 samt budget 2019 kan ses her

Referat af generalforsamling den 27. april 2018 kan ses her

Indkaldelse til generalforsamling 2018 kan ses her

Bestyrelsens beretning for 2016 kan ses her

Regnskab for 2016 kan ses her

Referat af generalforsamling den 27. april 2016 kan ses her

Bestyrelsens beretning for 2015 kan ses her

 

Referat af generalforsamling den 28. april 2015 kan ses her

 

Referat af konstitueret møde den 19. maj 2015 kan ses her

 

Bestyrelsens beretning for 2014 kan ses her